Go into ZRJC

In 1956, China's top ten manufacturers of refrigeration equipment - Guangzhou Refrigeration Machinery Factory established

In 2001, Guangzhou Refrigeration Machinery Factory transformed into private enterprise - Guangzhou Refrigeration Co., Ltd.

In 2003, Guangzhou Refrigeration Co., Ltd. transformed into joint-stock company - Guangzhou Zhongche Railway Vehicles Equipment Joint-stock co., Ltd.


 

LEG棋牌